Publicerad: 2014-10-03 15:16 | Uppdaterad: 2014-10-03 15:19

Publikation i International Journal of Cancer: Patterns of changing cancer risks with time since diagnosis of a sibling

Myeongjee Lee, doktorand vid MEB har tillsammans med professor Marie Reilly och professor Kamila Czene, båda vid MEB, publicerat en artikel i International Journal of Cancer om förändringen av familjär cancerrisk över tid.

Patterns of changing cancer risks with time since diagnosis of a sibling.
Lee M, Czene K, Rebora P, Reilly M
Int. J. Cancer 2015 Apr;136(8):1948-56