Publicerad: 2014-09-12 15:47 | Uppdaterad: 2014-11-06 16:23

Publikation i Gut: Diagnosis and management of adult coeliac disease: guidelines from the British Society of Gastroenterology.

Typiskt för celiaki (glutenintolerans) är en kronisk inflammation i tunntarmen som leder till att tarmluddet försvinner (”villusatrofi”). Sjukdomen som drabbar 1-2% av alla svenskar är livslång. Den är tillika en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn. Blodprovstagning spelar en allt viktigare roll för att ställa diagnosen. I syfte att ta fram internationella riktlinjer har 18 läkare och 3 icke-läkare under två års tid arbetat med de nya brittiska guidelines som just publicerats i den brittiska tidskriften Gut. Gut är tillsammans med amerikanska Gastroenterology, den tyngst rankade tidskriften inom gastroenterologi.
Den internationella expertgruppens arbete har koordinerats av Professor Jonas Ludvigsson vid MEB. Ludvigsson har tidigare lett gruppen när de publicerade en artikel i Gut för två år sedan om definitioner vid celiaki. I årets artikel enades gruppen om att tunntarmsbiopsi ska fortsätta att utgöra gold standard för diagnosen celiaki hos vuxna, och att enbart testning av antikroppsnivåer i blodet är otillräckligt. Liksom tidigare rekommendationer menar expertgruppen att en strikt gluten-fri kost är viktig.