Publicerad: 2014-08-19 13:15 | Uppdaterad: 2014-08-19 13:20

Publikation i BMJ: Genetic contribution to postpartum haemorrhage in Swedish population: cohort study of 466 686 births

Forskare från MEB har tillsammans med forskare från bland annat Harvard publicerat en studie i BMJ som undersöker förekomsten av postpartumblödning inom familjer och den relativa inverkan av arv och miljö.

Genetic contribution to postpartum haemorrhage in Swedish population: cohort study of 466 686 births

Öberg SA, Hernandéz-Diaz S, Frisell T, Greene MF, Almqvist C, Bateman BT.

BMJ (2014) online 13 August.