Publicerad: 2016-03-18 14:49 | Uppdaterad: 2016-03-18 14:52

Psykolog Nora Choque Olsson disputerat

Från vänster: Eva Serlachius, Sven Bölte, Nora Choque Olsson, Per Gustafsson

Den 18 mars disputerade psykolog Nora Choque Olsson med en avhandling om social färdighetsträning för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd.

Avhandlingen heter "Social skills group training for children and adolescents with autism spectrum disorder".

Huvudhandledare:
Professor Sven Bölte, Karolinska Institutet

Bihandledare:
Docent Eva Serlachius, Karolinska Institutet

Opponent:
Professor Per Gustafsson, Linköpings universitet

Betygsnämnd:
Professor Ulla Ek, Stockholms universitet
Professor Ann-Christin Eliasson, Karolinska Institutet
Docent Jonas Ramnerö, Stockholms universitet