Publicerad: 2008-08-12 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Psykiska störningar vanliga hos unga lagöverträdare

Unga som begår allvarliga brott verkar ofta må sämre psykiskt än andra. Men vilka dessa psykiska problem är varierar mycket och har aldrig tidigare sammanställts. Nu visar forskare vid Karolinska institutet och universitetet i Oxford att den psykisk ohälsan bland unga lagöverträdare verkligen är omfattande.

Porträtt av Niklas Långström
Docent Niklas LångströmFoto: Olle Sporrong

Sammanställningen publiceras i vetenskapstidskriften Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Den bygger på totalt 25 välgjorda studier, främst från olika västländer, där totalt 13 778 pojkar och 2 972 flickor undersökts. Genomsnittsåldern på de unga lagöverträdarna var knappt 16 år. Psykossjukdomar, depression och ADHD valdes ut som lämpliga diagnoser att studera för att de dels går att behandla, dels för att andra tillstånd inte undersökts lika ofta eller likartat för att kunna jämföras över studierna.

Diagnoserna fastställdes med särskilda manualer eller efter noggrann psykiaterbedömning. När resultaten sammanställdes hade 3 procent av de samhällsomhändertagna pojkarna en aktuell psykossjukdom, 11 procent depression och 12 procent ADHD. Motsvarande siffror för flickorna var 3 procent för aktuell psykos, hela 30 procent för depression och 18 procent för ADHD.

Det betyder att psykoser var 10 gånger vanligare bland unga lagöverträdare jämfört med ungdomar i den allmänna befolkningen. Depressioner och ADHD var 2-5 gånger vanligare.

- Även om ingen svensk undersökning ingick i vår sammanställning är situationen likartad för svenska ungdomar. Vi är duktiga på kroppssjukvård men mindre bra på psykisk ohälsa, säger Niklas Långström, docent i barnpsykiatri och medförfattare till studien.

Han understryker dock att psykiska störningar inte automatiskt orsakar allvarlig brottslighet. Annan forskning visar att biologisk sårbarhet, svåra familjekonflikter och missbruk av alkohol eller droger ofta är underliggande orsaker både till psykiska problem och till allvarlig kriminalitet.

Publikation:

Fazel S, Doll H, Långström N.

Mental disorders among adolescents in juvenile detention and correctional facilities: A systematic review and metaregression analysis of 25 surveys.

J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2008; Jul 25. Epub ahead of print. DOI: 10.1097/CHI.0b013e31817eecf3

För mer information, kontakta: