Publicerad: 2008-11-19 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Psykisk sjukdom försämrar prognosen efter självmordsförsök

[PRESSMEDDELANDE] Personer som någon gång har genomfört ett självmordsförsök har en förhöjd risk att senare fullborda ett självmord. Risken är särskilt hög för personer med allvarlig psykisk sjukdom, visar en ny studie från Karolinska Institutet

En person av tio som gör ett självmordsförsök tar senare sitt liv. Men kunskapen om vilka faktorer som påverkar risken för ett fullbordat självmord är begränsad, något som gör det svårt att identifiera och ge särskild hjälp till personer med den högsta självmordsrisken.

En forskargrupp vid Karolinska Institutet presenterar nu långtidsuppföljning av nästan 40 000 personer som har vårdats på sjukhus efter ett självmordsförsök. Resultaten visar att risken för senare fullbordat självmord skiljer sig tydligt mellan olika diagnosgrupper. Risken var särskilt hög för personer som vid det första självmordsförsöket hade diagnostiserad schizofreni, bipolär sjukdom eller svår depressionssjukdom.

Studien, som följde personerna under 21 år eller längre, visar också att en stor del av de fullbordade självmorden skedde inom de första åren efter det första självmordsförsöket. Också korttidsprognosen var särskilt dålig för personer med schizofreni, bipolär sjukdom och allvarlig depression.

- Resultaten kan vara till hjälp i den akuta riskbedömningen efter självmordsförsök. Den psykiska sjukdomen är en viktig faktor när man planerar eftervård och uppföljning. Både den medicinska behandlingen och det psykosociala stödet behöver ta hänsyn till diagnosen och individualiseras, säger professor Bo Runeson som har lett studien.

Publikation:

Dag Tidemalm, Niklas Långström, Paul Lichtenstein, Bo Runeson

"Suicide risk after a suicide attempt by psychiatric disorder: Long-term total population follow-up of 39,685 suicide attempters"

British Medical Journal, online 19 oktober 2008

För mer information, kontakta: