Publicerad: 2009-12-11 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Protein hjälper oss få ordning på tankarna

Forskare från bland annat Karolinska Institutet har identifierat ett litet protein, "norbin" som styr funktionen av en av de viktigaste mottagarna av information i hjärnan, "metabotropa glutamatreceptorn nr5". Studien publiceras i tidskriften Science.

De så kallade glutamatreceptorerna i hjärnan hjälper oss att hålla ordning på våra tankar och att sortera bort oviktig information. En bättre förståelse av hur denna receptor styrs skulle öka möjligheten att få fram mer specifik behandling vid schizofreni och andra psykiatriska sjukdomar.

Forskarna visar i sin studie att metabotropa glutamatreceptorn nr5 behöver bilda par med norbin för att fungera optimalt. Den signal som utgår från den aktiverade receptorn blir mycket svagare om norbin saknas. Receptorn har också svårare att ta mot information utifrån, eftersom den i avsaknad av norbin inte kan hålla sig kvar i cellväggen. Möss som saknar norbin har svårt att hålla kontroll på sina rörelser och svårt att anpassa sig till upprepning av intryck.

Publikation

Hong Wang, Linda Westin, Yi Nong, Shari Birnbaum, Jacob Bendor, Hjalmar Brismar, Eric Nestler, Anita Aperia, Marc Flajolet, Paul Greengard

Norbin Is an Endogenous Regulator of Metabotropic Glutamate Receptor 5 Signaling

Science 11 december 2009

Vid frågor, kontakta: