Publicerad: 2013-11-26 13:05 | Uppdaterad: 2014-01-20 14:12

Promotionshögtid för nya och jubilerande doktorer i Stockholms stadshus

Till tonerna av Karolinska Institutets högtidsmarsch på orgel och trumpet inleddes höstens promotionshögtid den 22 november i Stockholms stadshus. Tolv jubeldoktorer uppmärksammades och 142 nyblivna doktorer var på plats för att ta emot doktorshatt och diplom och under högtidliga former fira sin doktorsexamen.

Promotionsceremonin inleddes av rektor Anders Hamsten, som i sitt tal lyckönskade de nyblivna doktorerna och poängterade att kvällens promotionshögtid var en speciell dag, inte bara för de doktorer som promoverades utan även för deras familjer, handledare och Karolinska Institutet.

– Jag hoppas att ni kommer att se tillbaka med värme på era år vid Karolinska Institutet och att det har varit en meningsfull tid som har förberett er väl för framtiden, sa Anders Hamsten.

När Anders Gustafsson, dekanus för forskarutbildning, vände sig till de nyblivna doktorerna blickade han i sitt tal ut i världen och pekade på behovet av och möjligheterna till internationellt samarbete i deras kommande karriärer:

– Det finns personer med en doktorsexamen från Karolinska Institutet överallt i världen – använd det nätverket, sa Anders Gustafsson.

I ett avslutande råd citerade han kapten James T Kirk i Star Trek: "To boldly go where no man has gone before", en inställning som kan appliceras på såväl rymdresor som forskning. Därefter överlämnade Anders Gustafsson diplom och doktorshatt till alla de nya doktorerna. De hedrades med kanonsalut, som sköts från Stadshuskajen av Artilleriavdelningen i Göteborg, och som kunde ses av åskådarna i Blå Hallen via storbildskärm.

Men det var inte enbart de doktorer som disputerat det senaste året som firades denna kväll. Det var även ett tillfälle att hedra och uppmärksamma jubeldoktorer, som disputerade vid Karolinska Institutet för 50 år sedan. Tolv jubeldoktorer, varav flera fortfarande är vetenskapligt aktiva, mottog diplom av Hans-Gustaf Ljunggren, dekanus för forskning.

Den efterföljande banketten hölls mellan Gyllene Salens guldglimmande mosaikväggar. Festdeltagarna avnjöt havskräftssoppa, stekt ankbröst och mörk choklad- och moccamousse med punschglass till dessert.

Under ceremonin spelade bland annat Lilla Akademiens blåsorkester, Michael Andréasson och Filip Draglund på trumpet och Urban Rosengren på orgel, samt kören Voces Nordicae under ledning av Lone Larsen.

Text: Karin Söderlund Leifler
Foto: Stefan Zimmerman