Publicerad: 2013-06-11 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Projektet "Mina vårdflöden" får pris av EU

[NYHET 2013-06-10] Projektet Mina vårdflöden har vunnit EU-kommissionens pris för bästa innovation i offentlig sektor inom kategorin invånarprojekt. Mina vårdflöden innehåller både e-tjänsten Mitt vårdflöde och en verktygslåda för innovation (sdk.minavardkontakter.se).

Mitt vårdflöde gör det möjligt för patienten att själv följa sina tidigare och pågående vårdhändelser online, som bokningar hos vårdgivare och remisser. Patienterna kan också kommunicera med vården med hjälp av fördefinierade formulär och blanketter som fylls i i samband med exempelvis tidbokningar och kallelser och som sedan enkelt och digitalt återkommer till rätt vårdgivare vid rätt tidpunkt.

Under hösten 2013 kommer Mitt vårdflöde att bli en del av den befintliga onlinetjänsten Mina vårdkontakter. Priset från EU-kommissionen på 100 000 euro ska användas till att vidareutveckla e-tjänster för barn med cystisk fibros och att ge Mina vårdflöden stöd för andra språk än svenska.

Karolinska Institutet har deltagit i utvecklingen av projektet tillsammans med bland annat Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen, Region Skåne, olika patientorganisationer och ett flertal aktörer inom näringslivet. Mina vårdflöden som projekt är finansierat av VINNOVA.

För mer information, se:

För frågor, kontakta: