Publicerad: 2016-09-28 16:33 | Uppdaterad: 2016-09-30 14:17

Projekten växer för Medical Case Centre

I början av året invigdes den nya lärandemiljön ”The City” på Campus Huddinge. Nu står även entrén och lärosalarna i ANA 23 klara för höstens undervisning. Bakom projekten står Medical Case Centre tillsammans med KI:s Fastighetsavdelning.

- På KI, liksom många andra universitet, har det varit tradition att ha undervisning i stora hörsalar som är anpassade för monologcentrerad undervisning – det vill säga att läraren pratar och studenterna lyssnar. Men mycket av dagens undervisning går inte till så utan följer den pedagogiska utvecklingen och sker genom dialog och diskussion. I det här projektet har forskning om lärande fått styra och vi har anpassat salarna till den undervisning som ska bedrivas där och inte tvärtom, säger Teresa Sörö, projektledare vid Medical Case Centre.

Teresa visar runt bland de salar och gemensamma ytor som byggts om i ANA 23. Det är gott om färg, form olika material och det är lätt att se likheter med studentmiljön ”The City” i Alfred Nobels Allé 8 som invigdes tidigare i år. I flera av rummen är stolar och bord flyttbara för att enkelt kunna skapa de arbetsgrupper man önskar. I några rum har whiteboardtavlan flyttats till långsidan för att minska avståndet mellan studenter och lärare och ge plats åt lounge- ytor där det går att sitta mer avslappnat med datorer eller surfplattor.

- För oss handlar designen i första hand om vad den skapar för lärandet. Målet är att den ska skapa möjlighet till dialog, visualisering och kollaboration, säger Teresa Sörö.

Tre forskningsprinciper som MCC vill få fram genom de nya lärandemiljöerna:
Dialog.
I traditionella lärandemiljöer har utformningen ofta kretsat kring monolog med betoning på kunskapsöverföring. Hörsalen, som namnet säger, är ett exem­pel på detta. De miljöer som nu utvecklas syftar istället till att möjliggöra samtal och ett aktivt lärande. Lärosalar och informella miljöer ska främja dialog och en problem-orienterad aktiv pedagogik.
Kollaborativt lärande.
Studenter lär av och genom varandra. Att möjliggöra kollaborativt lärande både utanför och inom den schemalagda undervisningen är viktigt.
Synliggörande av kunskaper och lärande.
Alla studenter har kunskap och erfarenhet med sig in i en lärandesituation. Att kunna synliggöra resonemang, hur något uppfattas eller antas hänga samman är en viktig del av lärandet. Därför får alla nya lärandemiljöer många nya skrivytor som gör att deltagare kan visualisera sina tankar i väsentligt högre grad än tidigare.

Vad har varit de största utmaningarna?

- Att få ytorna i befintliga salar att räcka till. Våra lärandemiljöer kräver ofta mer plats än klassiska gradängsalar. Sedan har vissa förändringar blivit ifrågasatta, till exempel då vi rev ut sjuksköterskornas och arbetsterapeuternas pentryn och byggde ett gemensamt kök i ANA 23. Det var inte så populärt i början men har nu gjort att studenterna har en naturlig mötesplats.

Vad har ni fått för respons från studenterna?

- De vill ha längre öppettider och studentytorna är välbesökta, det tycker jag säger mycket. Vi ska också utvärdera projekten och se vad som fungerat bra och vad vi inte ska göra om.

Hur kom det sig att du började jobba med lärande?

- Jag är sjuksköterska i botten och har även jobbat som lärare på Röda Korsets högskola. Jag och en kollega fick uppdraget att ta fram deras intensivvårdsutbildning vilket vi gjorde och använde oss till stor del av Case Metodik – där studenterna får jobba med verklighetsbaserade fall och mycket diskussion. I samband med det här kom jag i kontakt med Jonas Nordquist som jobbar på MCC. Jag har varit på KI sedan 2012.

OM MCC
Medical Case Centre (MCC) är en av KI:s Core Facilities och stödjer den övriga verksamheten med införandet av interaktiv pedagogik i utbildningar. MCC tillhör Institutionen för Medicin, Huddinge. De beskriver själva sin verksamhet i tre huvudpunkter; direkt lärarstöd, ledarstöd för pedagogiska ledare samt genom utveckling av fysisk lärandemiljö.