Publicerad: 2019-12-19 08:30 | Uppdaterad: 2019-12-19 08:30

Projektbidrag från Vetenskapsrådet till KI forskare

Två KI forskare har fått projektbidrag inom utlysningen för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP Rare diseases) från Vetenskapsrådet.

Roman Chrast vid Institutionen för neurovetenskap, är en av två forskare vid Karolinska Institutet som får ett treårigt projektbidrag för projektet Europeiskt nätverk på ärftlig sensorisk neuropati och otillräcklighet för smärta (ENISNIP).

Bidraget syftar till att stödja internationella samarbeten inom "European Joint System Programme on Rare Diseases (EJP RD) 2019" med titeln “Transnational research projects to accelerate diagnosis and/or explore disease progression and mechanisms of rare diseases” (Transnationella forskningsprojekt för att påskynda diagnostisering och/eller undersöka sjukdomsförlopp och mekanismer för sällsynta sjukdomar), och premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i internationell konkurrens inom medicin och hälsa.