Publicerad: 2023-12-21 12:55 | Uppdaterad: 2023-12-21 12:55

Projekt på gång för att modernisera UF:s arbetssätt och arbetsplats

Studenter och medarbetare vid gräsmattan på campus Solna, spelar volleyboll och sitter i solen.
Grönområde på campus Solna. Foto: Liza Simonsson

Universitetsdirektören har fattat beslut om ett nytt projekt med syfte att modernisera såväl arbetssätt som arbetsplatsen för KI:s universitetsförvaltning (UF).

- Vi har idag en alltför låg nyttjandegrad av våra lokaler och samtidigt ett stort behov av samarbete för att inte minst öka känslan av att KI är vi - både mellan medarbetare och avdelningar, säger KI:s universitetsdirektör Veronika Sundström.

En välkomnande arbetsplats med effektiva ytor och minskad miljöpåverkan

På sikt kommer en mer effektiv lokalanvändning även att hjälpa KI minska såväl kostnader som miljöpåverkan. Ett underlag i denna analys är den beläggningsmätning som genomförts under hösten i flera av lokalerna på campus Solna. 

Projektet som nu tillsätts kommer att fokusera på att utveckla ett gemensamt kontor i en byggnad där alla ryms.

- Vi vill skapa en arbetsplats som är välkomnande, effektiv och som ger möjlighet för både samarbete och enskilt fokuserat arbete. Målet är att öka samarbetet mellan avdelningar och öka nyttjandegraden av våra ytor, säger KI:s fastighetsdirektör Rikard Becker.

Kontoren som finns i Aula Medica och andra byggnader på campus Solna kommer finnas kvar men deras användning och utformning ses över som en del av projektet.

Ansvar för genomförande, involvering av medarbetare och tidplan

UF-stab och fastighetsavdelningen arbetar nu med att tillsätta en projektorganisation för att starta detta projekt. Det innebär också att det tidigare projektet som handlade om att förbättra ytor som är tillgängliga för alla på UF avbryts till förmån för detta projekt.

Projektorganisationen kommer vara på plats i mars 2024 och börjar då arbetet med att först ta fram en så kallad programhandling. Det görs genom en behovsinventering där alla enskilda medarbetares och avdelningars behov sammanställs och analyseras i syfte att tydliggöra de behov och möjligheter som finns för just oss på KI.

Projektet kommer involvera medarbetare och resultat och framdrift kommer kommuniceras löpande vid möten och på medarbetarportalen. 

- I slutet av 2024 räknar vi med att projektet kan presentera konkreta förslag som vi sedan kan fatta beslut om att implementera, säger Tomas Högberg, administrativ chef på UF.