Publicerad: 2020-03-02 10:04 | Uppdaterad: 2020-03-02 10:12

Projekt om hållbara måltider med på IVAs 100-lista

Children standing in line for school lunch

Idag måndag den 2 mars offentliggörs årets 100-lista från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA). Syftet med 100-listan är att lyfta fram aktuella forskningsprojekt inom området hållbarhet, med potential att skapa nytta. Ett av projekten som kvalificerat sig är ”OPTIMAT” som leds av Liselotte Schäfer Elinder, adjungerad professor vid institutionen för global folkhälsa.

OPTIMAT är en metod för att minska växthusgasutsläpp från offentliga måltider med bibehållen näringsriktighet och utan ökade kostnader.

– Metoden har stor potential att användas inom alla storkök där man äter regelbundet som förskola, skola, arbetsplatser och olika vårdinrättningar. Styrkan med metoden är att den är flexibel och att den tar hänsyn till flera faktorer på samma gång, den kan därför lätt anpassas till olika krav och behov. För att maten ska accepteras av matgästerna krävs dock fortsatt goda kunskaper i menyplanering som anpassas till målgruppens önskemål och behov, förklarar Liselotte Schäfer Elinder.

Vad hoppas du att ingå i IVA:s 100-lista kan innebära för ert projekt framöver?

– Att metoden sprids inom olika verksamheter och internationellt och bidrar till en snabb omställning av våra matvanor mot en mer växtbaserad kost som gynnar både hälsa och miljö. När människor vänjer sig vid den nya klimatsmarta maten och inser att den även är bra för hälsan kan metoden bidra till den omställning i våra matvanor som behöver göras inom detta decennium. Ytterst är det konsumenternas efterfrågan på en mer växtbaserad och näringsriktig kost som kommer att driva på en nödvändig omställning även inom jordbruket där merparten av växthusgasutsläppen sker.

– Projektet har i ett första skede fokuserat på skolan där vi tror att eleverna är angelägna om att själva kunna agera mot klimatförändringarna. I ett nästa steg hoppas vi att ämnet får ett större utrymme även i undervisningen, säger Liselotte Schäfer Elinder.

Om OPTIMAT

OPTIMAT utgår ifrån en ursprungslista med livsmedel för en 4-veckors matsedel. Listan optimeras med hänsyn till näring och växthusgasutsläpp och likhet till ursprungslistan, utan att kostnader och matsvinn ökar. Läs mer om projektet på engelska: Optimat - research project about optimizing and improving school meals

Kontakt