Publicerad: 2024-03-19 16:40 | Uppdaterad: 2024-03-19 16:40

Projekt för översyn av KI:s verksamhetsstöd inleds

Som en del av arbetet med KI:s fokusområden, inleds nu en översyn av organisering och arbetssätt inom KI:s verksamhetsstöd. Det gemensamma verksamhetsstödet (GVS, tidigare universitetsförvaltningen) är först ut med målet att utveckla och stärka verksamhetsstödets uppdrag att stötta kärnverksamheten.

F1. Översyn av organisation och arbetssätt inom verksamhetsstödet är ett av uppdragen inom KI:s fokusområde F. Samordnat och optimerat verksamhetsstöd och genomförs som ett samlat projekt i flera steg. 

- Syftet med översynen är att rusta KI:s verksamhetsstöd att utföra sitt uppdrag på bästa sätt trots en föränderlig omvärld med ökade krav på bland annat säkerhet och samordning, säger Marie-Louice Isacson avdelningschef för Fakultetskansliet och internationella relationer (FIR) som leder arbetet på universitetsdirektör Veronika Sundströms uppdrag. 

Verksamhetsstödets uppdrag är att stötta kärnverksamheten (utbildning och forskning) och ledningsfunktioner på olika nivåer samt säkerställa myndighetsuppdraget. Översynen är tänkt att stärka och utveckla verksamhetsstödet enligt följande principer:

  • Sammanhållet stöd – skapa/utveckla processer och likartad hantering
  • Utvecklingsförmåga och flexibilitet
  • Tydlig organisation och enkla kontaktvägar
  • Gott ledarskap
  • Minska sårbarhet/personberoende.

Översyn av GVS organisering genomförs 2024

En arbetsgrupp jobbar nu med att ta fram en projektbeställning som kommer att innehålla flera steg organiserade som delprojekt. Det första delprojektet handlar om GVS organisering där avdelningscheferna inom GVS börjat identifiera områden för ytterligare analys. 

Processen innehåller dialog och samverkan med medarbetare under våren och riskanalys samt beslut efter sommaren. Målet är att påbörja implementering av förändringar under hösten. 

Delprojektet GVS organisering koordineras även med projektet för att modernisera GVS arbetssätt och arbetsplats där en projektledare nyligen tillsatts och en projektgrupp inom kort kommer kunna presentera en projektplan inklusive former för medarbetarnas involvering. 

Arbetsgrupp tillsatt

Arbetsgruppen för F1. Översyn av organisation och arbetssätt inom verksamhetsstödet består av: