Publicerad: 2014-01-29 10:36 | Uppdaterad: 2014-02-04 14:20

Program inom arbetsliv och hälsa får omdömet hög kvalitet

Fler högskoleutbildningar har nu granskats av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Klinisk medicinsk vetenskap – magister- och masterexamen, och Medical management – magisterexamen, får omdömet hög kvalitet. Under dagen har resultaten för läkarexamen och röntgensjuksköterskeexamen offentliggjorts med samma betyg.

Som vanligt i Universitetskanslersämbetets utvärderingar har utbildningarna fått ett omdöme på en tregradig skala: "bristande kvalitet", "hög kvalitet" eller "mycket hög kvalitet". De utbildningar som får omdömet "bristande kvalitet" har ett år på sig att komma tillrätta med bristerna för att inte förlora examenstillståndet.

Inom området arbete och hälsa ingår Klinisk medicinsk vetenskap som är ett relativt nytt program och som får det samlade omdömet hög kvalitet. Detsamma gäller Medical management, ett program som inte ges varje år och därför var svårt att veta hur det skulle falla ut i UKÄ:s utvärdering, enligt utbildningsdekan Jan-Olov Höög.

– Men nu har vi något att bygga vidare på, säger han.

Anna Carin Wahlberg, programdirektor för magister- och masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap är nöjd över beskedet att programmet fått omdömet hög kvalitet.

– Ribban verkar ha lagts högt inom området arbete och hälsa, ingen examen har fått mycket hög kvalitet. Det interprofessionella magister/masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap är ett relativt nytt program och det är en utmaning att utveckla ett program som är interprofessionellt från grunden. Nu ska vi fortsätta utveckla det utifrån bland annat synpunkterna från UKÄ.