Publicerad: 2016-02-28 20:15 | Uppdaterad: 2016-02-29 18:49

Professorskollegiet: "Vi bör ha en atmosfär som präglas av etik"

TRE FRÅGOR TILL...
Nancy Pedersen, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik och en av arrangörerna av det möte med KI:s professorskollegium som hölls måndagen den 22 februari. En huvudpunkt vid mötet var frågan om vad professorskollegiet kan göra för att återställa förtroendet för KI?

Hur var stämningen på mötet med professorskollegiet?

– Entusiasmen var stor, runt 180 var anmälda men vi har en känsla att över 200 professorer kom dit. Det var glädjande att så många ställde upp och stämningen var engagerad. Den gemensamma känslan var att vi är en resurs beredda att bidra till och ta ansvar för det förändringsarbete som behövs inom KI.

Vilken var den viktigaste frågan?

– Vi fokuserade på hur vi kan ta lärdom av vad som lett fram till Macchiariniaffären. Förutom att vi diskuterade hur man tar lärdomarna till sig fanns det även konkreta förslag, till exempel att det bör finnas någon form av fakultetssenat som kan bidra med stöd till KI:s ledning. Dessutom hade vi en diskussion om processen för att rekrytera en ny rektor. Där var det många som hade goda synpunkter och råd.

Vad kom ni fram till?

– Det vi kom fram till var att vi i professorskollegiet skall träffas oftare, nästa möte blir 11 april. Det här mötet var som en nystart för professorskollegiet som inte har setts på länge. Några professorer reflekterade kring att vi måste utveckla vår kommunikation, hur vi syns utåt och i vilka kanaler. Vi diskuterade också arbetet inom våra egna forskargrupper och institutioner och hur det kan bli bättre. Och där betonades att vi bör ha en atmosfär som präglas av etik, värdegrund, kommunikation och transparens.Vid nästa möte då vår vikarierande rektor kommer att närvara ser jag framemot att vi diskuterar mer konkreta frågor och åtgärder.

Text: Maja Lundbäck