Publicerad: 2016-03-31 00:34 | Uppdaterad: 2016-03-31 00:45

Professorn som vill nyansera bilden av invandrares hälsa

Professor Mika Gissler arbetar med registerforskning. Hans fokusområden är folkhälsa, epidemiologi, psykisk hälsa, kvinnors och barns hälsa samt invandrarhälsa. Från och med mars i år är han gästprofessor i allmänmedicin vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS).

Mika Gissler är också forskningsprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd i Finland (THL). Att vara registerforskare inom hälsa och epidemiologi i ett nordiskt land är tacksamt. Tillgången till information i olika register som berör människors hälsa och vård imponerar ofta i internationella sammanhang.

Samarbete mellan länder stärker forskningen

Möjligheten att kombinera data från flera av länderna gör utgångsläget för forskning ännu bättre. I och med sitt uppdrag som gästprofessor vid NVS, som omfattar 20 procent till och med 2019, hoppas Mika Gissler kunna göra just det, och då bland annat med fokus på invandrares hälsa. Läget i världen gör att många människor tvingas fly eller väljer att flytta från sina hemländer och söker ett nytt liv, bland annat i norden.

– I offentliga debatter och vardagliga diskussioner hörs ofta åsiktsbaserade påståenden om att invandring är dyrt på grund av att personerna som flyttar hit är sjuka och inte klarar av att arbeta. Här har vi forskare en viktig uppgift i att ta fram vetenskaplig fakta om hur verkligheten faktiskt ser ut, och sedan förmedla resultaten till beslutsfattare och allmänheten, säger Mika Gissler.

”Healthy Migrant Effect”

Hur ser verkligheten ut då? Mika Gissler talar bland annat om begreppet Healthy Migrant Effect, att en av preferenserna för att klara av att migrera till ett annat land är att man är frisk. Således har migranter ofta bättre hälsa än personer som stannar kvar i sina hemländer.

– Sedan finns det grupper som är undantag från detta, till exempel människor som flyr från mycket svåra omständigheter. Även gravida och nyförlösta kvinnor samt spädbarn kan behöva mycket vård kopplad till graviditet och förlossning.

– Att fortsätta forska om frågor om invandrares hälsa är viktigt, och även att vara aktiv i den offentliga debatten för att nyansera bilden av invandrares hälsa och motverka påståenden som saknar vetenskaplig grund, säger Mika Gissler.

Har bredden i bagaget

När han först började studera på högre nivå var det inom nationalekonomi. Det följde han upp med två magisterexamina, en i statistik och en i epidemiologi. Doktorera gjorde han så tillslut inom folkhälsovetenskap vid universitetet i Tammerfors, Finland. Fram till år 2014 var professor Gissler verksam vid Nordic School of Public Health (NHV).

Läs också

Cirka en gång i månaden bloggar Mika Gissler (på finska) på THL-bloggen som du hittar här.

Läs mer om Institutet för hälsa och välfärd i Finland (THL) här.