Publicerad: 2009-02-18 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Professorer knyts till brittisk regeringskommission

Denny Vågerö och Olle Lundberg, båda vid CHESS, knyts till ny brittisk kommission om ojämlikhet i hälsa. De ska bidra till kommissionens arbete med internationella erfarenheter och kunskaper i ämnet.

Den brittiska regeringen har tillsatt en kommission på temat "health ineqalities in Britain post-2010". Kommissionen leds av Sir Michael Marmot, professor i epidemiologi i London.

Den nya kommissionen är en reaktion på den rapport om global ojämlikhet i hälsa som Commission on Social Determinants of Health överlämnade till världshälsoorganisationen WHO i höstas. Raporten konstaterade att de sociala skillnaderna i hälsa ökar globalt.

De sociala skillnaderna i hälsa och livslängd i Storbritannien är stora och växande. För att få kunskap om vad som kan göras åt saken har den brittiska regeringen tillsatt en kommission. I Sveriges riksdag har socialutskottets ordförande, Kenneth Johansson (c) ställt en fråga till statsministern, om inte Sverige bör tillsätta en liknande kommission för att följa upp den globala rapporten, som nu diskuteras inom WHO. Statsministern har lämnat frågan till folkhälsoministern.

Centre for Health Equity Studies (CHESS) är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms universitet.