Publicerad: 2015-09-26 07:41 | Uppdaterad: 2015-09-30 01:42

Professor Yvonne Wengström: Viktigt med flera kliniskt aktiva sjuksköterskor i akademin

I juni 2015 blev Yvonne Wengström professor i omvårdnad vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) med förenad anställning som universitetssjuksköterska vid Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Foto: Ulf Sirborn– Jag är stolt och oändligt glad. Detta är mitt drömjobb, berättar Yvonne Wengström.

Hon är en av få professorer vid Karolinska Institutet (KI) som även arbetar kliniskt som universitetssjuksköterska. Hon hoppas att hennes kombinationsanställning kan inspirera flera kliniker till att söka sig till akademin. Det, menar Yvonne, är viktigt för utvecklingen av såväl klinik som akademi.

– Dessa anställningar bidrar till att vi får en överföring i vardagen av forskningsresultat till klinik, samtidigt som vi ser de reella behoven i vården och får uppslag till relevanta forskningsfrågor. Min forskning står och faller med att jag är kliniskt aktiv.

Själv skulle Yvonne aldrig kunna tänka sig att lämna kliniken för enbart en akademisk karriär. Hon utbildade sig vid KI till onkologisjuksköterska och har arbetat i yrket sedan 1989.

– Jag fastnade direkt för dessa patienter och tog dem till mitt hjärta. Det finns så mycket vi kan göra för dem för att underlätta deras liv och behandlingar.

Detta är också professor Wengströms forskningsfokus. Främst undersöker hon hur man genom olika interventioner kan lindra under behandlingen för patienter med bröstcancer. Till exempel har hon tagit fram träningsprogram och mobilapplikationer för egenvård.

– Vi strävar efter att patienterna ska ta aktiv del i behandlingen, till exempel genom att de löpande rapporterar i en mobilapplikation om sitt hälsotillstånd och eventuella biverkningar av behandlingen.