Publicerad: 2021-04-23 07:36 | Uppdaterad: 2021-04-23 08:43

Professor vid KI ny ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien

Sten Linnarsson in his lab at MBB.
Sten Linnarsson är ny ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien. Foto: Ulf Sirborn

Den 13 april valdes KI-professorn Sten Linnarsson in som ledamot för medicinska vetenskaper i Kungl. Vetenskapsakademien.

Sten Linnarsson vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik är professor i molekylär systembiologi. Hans forskargrupp arbetar med att försöka förstå hur hjärnan blir till, från det befruktade ägget till de olika celltyperna i den vuxna hjärnan. Målet är att skapa ett slags atlas, eller ett utvecklingsträd, över hjärnans utveckling. På så sätt vill de beskriva hur specialiserade nervceller uppstår och vilka gener som aktiveras i cellerna. Genom att studera hur hjärnans utveckling ser ut i normala fall går det även att förutsäga effekterna av eventuella avvikelser. När dessa uppkommer kan det till exempel resultera i autism eller schizofreni.

Vid Vetenskapsakademiens allmänna sammankomst 13 april i år valdes tre nya ledamöter in. Kristina Edström, Uppsala universitet, och Erik G. Larsson, Linköpings universitet, är nya ledamöter i klassen för tekniska vetenskaper och Sten Linnarsson, Karolinska Institutet, är ny ledamot i klassen för medicinska vetenskaper.