Publicerad: 2018-04-27 11:05 | Uppdaterad: 2018-04-27 11:19

Professor Staffan Normark tilldelas Robert Koch Gold Medal

Staffan Normark. Foto: Fredrik Person

Staffan Normark, senior professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi på Karolinska Institutet, tilldelas Robert Koch Gold Medal. Han får medaljen för sin livslånga gärning som biomedicinsk forskare och mentor, och särskilt för sin forskning om mikroorganismer som virus, bakterier och svampar och deras förmåga att orsaka sjukdomar.

Professor Staffan Normark är en framgångsrik, internationellt ledande och prisbelönt forskare inom området molekylär mikrobiologi har även verkat för att stödja unga forskares verksamhet och karriär så att de kunnat initiera och driva en egen framgångsrik och högkvalitativ forskning.

Medaljen delas ut vid en officiell ceremoni vid Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities den 16 november 2018.

Samma medalj tilldelades år 1998 även Georg Klein, som var professor emeritus i tumörbiologi vid Karolinska Institutet fram till sin bortgång 2016.

Robert Koch Foundation är en ideell stiftelse som stödjer forskning om infektionssjukdomar såväl som projekt som hanterar problem inom medicin och hygien. Medaljen har fått sitt namn efter läkaren och forskaren Robert Koch (1843 – 1910), som lade grunden för dagens bakteriologi, upptäckte tuberkelbakterien och tilldelades Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1905.