Publicerad: 2015-06-29 16:39 | Uppdaterad: 2015-06-29 16:46

Professor Mikael Landén belönas med Ingvarpriset 2015

Svenska Läkaresällskapet meddelade nyligen att Professor Mikael Landén, vid KI, Stockholm/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, får Ingvarpriset för sin forskning inom klinisk neurovetenskap.

Motiveringen för priset är att "Mikael Landén bidrar till både bredd och spets inom psykiatrisk forskning genom ett brett fält av metoder från epidemiologi, genetik, grundforskning av biomarkörer till behandlingsforskning och ”kreativitetsforskning”. Han samverkar framgångsrikt, inte bara med andra forskargrupper och psykiatriska kliniker både i Stockholm och Göteborg och har bidragit till att starta upp regionala register som kommer att ge stoff till kliniknära forskning".

Priset kommer att delas ut vid Läkaresällskapets Årshögtid den 17 november.