Publicerad: 2016-06-10 00:30 | Uppdaterad: 2016-06-13 04:09

Professor Lars-Olof Wahlund tilldelades Silviahemmets forsknings- och utbildningsstipendium 2016

Professor Lars-Olof Wahlund received Silviahemmet´s Research and Education Award in 2016. Here together with NVS´s Head of Department Maria Eriksdotter and NVS´s "GUA" Lena Nilsson Wikmar.

Silviahemmets forsknings- och utbildningsstipendium 2016 utdelades av H.M. Drottningen till professor Lars-Olof Wahlund under Stiftelsen Silviahemmets 20-årsjubileum den 17 maj. Stipendiet är på 50 000 kronor.

– Jag är mycket hedrad och glad över att tilldelas stipendiet. Det känns som en väldigt fin uppskattning för mitt sätt att arbeta överbyggande med demenssjukdomar och personer med demenssjukdom – från klinisk forskning till undervisning och implementering av ny kunskap i det kliniska vardagsarbetet.

– Vården och omvårdnaden av demenssjuka har under de senaste 30 åren förbättrats på ett fantastiskt sätt, något som möjliggjorts av ett tålmodigt arbete för att öka kunskapen om demenssjukdomar. Här har Silviahemmets verksamheter haft en mycket stor betydelse, säger Lars-Olof Wahlund.

Motiveringen lyder

Professor Lars-Olof Wahlund, Karolinska Institutet, tilldelas detta stipendium för sin forskning om och sitt stora engagemang för personer med demenssjukdom samt för sina insatser som kunskapsförmedlare och lärare.

Lars Olof-Wahlund har som specialist i geriatrik och psykiatri en gedigen klinisk erfarenhet av patienter med demenssjukdom.

Han är även ansvarig för framtagandet av de nationella riktlinjerna för vård och behandling av personer med demenssjukdom.

Lars-Olof Wahlund är även en internationellt framstående forskare. Hans forskning handlar bland annat om hur avbildningstekniker såsom magnetisk resonanstomografi och datortomografi kan användas för att tidigt identifier demenssjukdom, så att adekvat behandling kan sättas in.

Lars-Olof Wahlund har deltagit i utvecklingen av Silviahemmets och Karolinska Institutets magisterutbildning i demensvård för läkare, för vilken han också är kursansvarig.

Lars-Olof Wahlund har som läkare, forskare och lärare aktivt och framgångsrikt bidragit till att både öka och sprida kunskap om demenssjukdomar och deras förstadier.