Publicerad: 2016-02-01 00:09 | Uppdaterad: 2017-11-22 16:45

Professor Kristina Johnell: Vi behöver forskning som visar fördelarna och nackdelarna med läkemedelsbehandling hos äldre

I januari utnämndes Kristina Johnell till professor i geriatrisk läkemedelsepidemiologi vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Karolinska Institutet.

"Jag känner mig mycket hedrad över att ha blivit professor och ser fram emot möjligheterna detta medför", säger Kristina Johnell.

Kristina Johnell vill använda professuren för att bidra till att stärka och utveckla området geriatrisk läkemedelsepidemiologi . Hon är engagerad i ett brett spektrum av projekt med anknytning till läkemedelsbehandling hos äldre människor och planerar att fortsätta sitt breda förhållningssätt till ämnet.

Cirka 40 procent av de äldre boende i samhället och 75 procent av de äldre som bor på en institution använder fem eller fler läkemedel samtidigt. Äldre människor har också den högsta risken för läkemedelsbiverkningar på grund av åldersrelaterade fysiologiska förändringar i kombination med flera sjukdomar och funktionsnedsättningar.

Läkemedelsbiverkningar är viktiga orsaker till sjukhusinläggningar bland äldre människor, och leder till höga kostnader för hälso- och sjukvården. Det finns ett behov av forskning om fördelarna och nackdelarna med läkemedelsbehandling hos äldre för att stödja en balanserad läkemedelsförskrivning och förbättra patientsäkerheten.

Läs mer om Kristina Johnell.