Publicerad: 2014-04-11 11:02 | Uppdaterad: 2014-08-28 15:47

Professor Jonas F. Ludvigsson utsedd till ordförande för Svenska Barnläkarföreningen

Professor Jonas F. Ludvigsson är nyutsedd ordförande för Svenska Barnläkarföreningen 2014-2016. Tidigare var han redaktör för föreningens tidskrift och han har även skrivit läroböcker i pediatrik.
Som ordförande tänker han prioritera följande frågor:
a) upprättandet av nationella kliniska riktlinjer för ett antal barnsjukdomar
b) förbättrad utbildning för svenska barnläkare
c) minskning av förekomsten av gastroenterit och övre luftvägsinfektioner hos barn.