Publicerad: 2019-03-27 15:59 | Uppdaterad: 2019-03-27 16:37

Professor Jonas F Ludvigsson håller invigningsföreläsning på nationella Barnveckan 1 april 2019

Jonas F Ludvigsson, professor och barnläkare håller den 1 april invigningsföreläsningen vid den nationella Barnveckan. Hans föreläsning har titeln ”Svårt sjuka barnet i Sverige”. Här berättar han mer om barnveckan och sin föreläsning.

Professor Jonas Ludvigsson

Barnveckan är ett möte där ca 1000 barnläkare och sjuksköterskor deltar. Under fyra dagar diskuterar man ämnen som njursjukdomar hos barn, akut leversjukdom hos barn, barnkirurgi, tarmsvikt hos barn, metabola sjukdomar och att behandla barn i livets slutskede. Under mötet träffas även barnmedicinska forskare, verksamhetschefer och andra som är intresserade av barnmedicinska frågor.

Varför håller du invigningsföreläsningen?

- Jag kommer att inleda barnveckan med min föreläsning om det svårt sjuka barnet, följt av föreläsningar om hur svår sjukdom kan påverka hjärnan hos barn (Robert Tasker) och sedan en föreläsning av en person som lärt sig att leva med svår sjukdom (Aron Andersson). Att jag får inleda beror nog på att jag var ordförande i svenska barnläkarföreningen 2014-16, och alltid varit intresserade av svårt sjuka barn. Jag arbetar kliniskt tre dagar i veckan och ofta på akutmottagningen. Jag är dessutom en av tre redaktörer för den svenska boken i akutpediatrik (akut barnmedicin).

Vad kommer du att prata om?

- Jag kommer att prata om tre saker: I) misstag jag begått som barnläkare; II) barn jag har haft hand om som har dött; and III) om viktiga saker som hänt inom akutbehandlingen av barn de senaste 5-10 åren. Jag kommer att berätta om en del av de barn jag träffat under mina 20 år som barnläkare, och diskutera barn som dött i blodförgiftning, leversvikt, barnmisshandel och drunkning och vad vi kunde ha gjort annorlunda.

Vilket råd vill du ge till en yngre läkare som träffar ett svårt sjukt barn?

- Ring alltid din bakjour och ring narkosjouren. Lyssna på vad föräldrarna har att säga - ibland sitter de på information som kan vara avgörande för att vi ska kunna bota barnet.