Publicerad: 2016-02-02 00:37 | Uppdaterad: 2016-02-02 00:45

Professor Johan Fritzell tar plats i Centrala Etikprövningsnämnden

Johan Fritzell, professor vid Karolinska Institutets institution för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle och verksam vid Aging Research Center (ARC), har av Regeringen blivit förordnad i Centrala Etikprövningsnämnden.

Nämnden handlägger bland annat alla överklagandeärenden i samband etikansökningar som avslagits av de regionala etikprövningsnämnderna.

– Det är ett viktigt uppdrag. Att etikprövning av forskning som avser människor följer lagstiftningen är oerhört centralt, också för forskningens legitimitet, säger Johan Fritzell.

Läs mer om Johan Fritzell.

Centrala etikprövningsnämnden har sitt kansli vid Vetenskapsrådet i Stockholm och står under tillsyn av Justitieombudsmannen och Justitiekanslern. Läs mer om Centrala etikprövningsnämnden.