Publicerad: 2020-10-07 06:57 | Uppdaterad: 2020-10-07 07:04

Professor Jan Lännergren har avlidit

Professor Jan Lännergren, tidigare vid institutionen för Fysiologi och Farmakologi har avlidit. Jan Lännergrens forskning har bland annat bidragit till kunskapen om funktionella skillnader i olika muskelfibertyper. Jan Lännergren blev 81 år gammal.

Jan Lännergren föddes den 3 mars 1939 i Stockholm där han även växte upp och genomförde sin läkarutbildning. Han disputerade år 1967 på avhandlingen ”Mechanical activity of twitch and slow muscle fibres in Xenopus laevis” vid Nobelinstitutet för Neurofysiologi, Karolinska Institutet. Efter en post-doc hos Andrew Huxley, University College London, fick Jan Lännergren en tjänst som universitetslektor vid dåvarande Fysiologiska Institutionen II. Jan Lännergren blev professor 2000 och var sedan 2006 professor emeritus med anknytning till Håkan Westerblads forskargrupp.

Jan Lännergren utvecklade unika tekniker för att studera funktionen i enstaka, helt intakta skelettmuskelfibrer. Hans forskning har på ett avgörande sätt bidragit till kunskapen om funktionella skillnader i olika muskelfibertyper samt mekanismer bakom muskeltrötthet.

Vi saknar vår kollega och vän professor emeritus Jan Lännergren som plötsligt avlidit vid 81 års ålder. Han sörjs närmast av sin familj, vänner och kolleger i Sverige och internationellt.