Publicerad: 2024-03-20 14:31 | Uppdaterad: 2024-03-20 14:31

Professor emeritius Björn Klinge Dentmed i Medicinvetarna #142

Professor emeritus Björn Klinge.
Professor emeritus Björn Klinge. Foto: Ola Danielsson

Professor emeritus Björn Klinge är specialisttandläkare och professor emeritus vid institutionen för odontologi, Karolinska Institutet. Han är även professor emeritus vid Malmö Universitet. Hans forskning har bland annat handlat om kopplingen mellan munhälsan och resten av kroppen. Till exempel har han i samarbete med andra forskare visat att allvarlig tandlossningssjukdom (parodontit) är starkt kopplad hjärt-kärlsjukdomar som högt blodtryck, akut hjärtinfarkt och stroke.

Professor emeritus Björn Klinge bärandes en konstgjord tandprotes. Foto: Ola Danielsson.
Professor emeritus Björn Klinge bärandes en konstgjord tandprotes. Foto: Ola Danielsson. Foto: Ola Danielsson

Allvarlig tandlossningssjukdom orsakar inte bara problem i munnen utan kan även kopplas till flera andra sjukdomar, till exempel diabetes, hjärtkärlsjukdom och lungsjukdomar. Professor emeritus Björn Klinge förklarar bakgrunden och ger oss hela listan. Han svarar också på frågor om dålig andedräkt och munsköljmedel samt förklarar varför han lät tillverka en protes med ruttna tänder till sig själv. Avsnittet publicerades 20 mars 2024.