Publicerad: 2019-12-17 12:35 | Uppdaterad: 2019-12-20 10:43

Professor Christina Dalman deltog i rundabordssamtal på Socialdepartementet

Group of people standing together smiling.

Professor Christina Dalman deltog vid rundabordssamtal kring aktuell forskning om psykisk ohälsa på Socialdepartementet den 20 november, på inbjudan av socialminister Lena Hallengren.

Syftet var att skapa en bild av vad vi vet kring orsaker och verkningsfulla åtgärder för att minska den psykiska ohälsan bland unga och mötet var av informell karaktär.

Kontakt

Hanna Johans Samordnare