Publicerad: 2022-02-02 09:32 | Uppdaterad: 2022-02-08 09:13

Professor Carl Johan Sundberg tilldelas H.M. Konungens medalj

Professor Carl Johan Sundberg vid institutionen för fysiologi och farmakologi samt prefekt på institutionen för lärande, informatik, management och etik, tilldelas H.M. Konungens medalj i åttonde storleken i högblått band för "framstående insatser som forskare och folkbildare inom hälsa och träning".

Personalporträtt Biomedicum
Carl Johan Sundberg Foto: Johannes Frandsen

– Jag blev mycket överraskad av beskedet om medaljen. Jag tror att bedömningen baseras på det arbete jag bedrivit under lång tid inom forskning och vetenskapskommunikation vad gäller träning och hälsa. Inom forskningen har jag ägnat mig åt både grundvetenskapliga frågeställningar, främst molekylära mekanismer, och experimentella kliniska studier i vilka vi försöker utröna på vilket sätt fysisk aktivitet kan förbättra livskvalitet och kliniskt utfall. Inom populärvetenskap har jag sedan 1980-talet utformat science centerutställningar, skrivit böcker om den forskning som ligger till grund för värdet av fysisk aktivitet och läroböcker i biologi för högstadiet och gymnasiet. Att erhålla en medalj av detta slag känns synnerligen hedrande, säger Carl Johan Sundberg.

Carl Johan Sundberg ligger bakom flera "science center"-utställningar på Naturhistoriska Riksmuseet, bland annat "Den sinnrika människan" som stod i 15 år. Han har grundat det europeiska vetenskapsmötet ESOF (Euroscience Open Forum), lett uppbyggnaden av den akademiska verksamheten vid KI:s enhet för bioentreprenörskap och varit ansvarig för KI:s medverkan i Stockholm School of Entrepreneurship, som är ett samarbete mellan KI, KTH, Stockholms universitet, Handelshögskolan och Konstfack.

En medaljceremoni planeras att genomföras vid ett senare tillfälle.