Publicerad: 2017-07-20 11:00 | Uppdaterad: 2017-08-25 12:29

Professor Allen Counter har avlidit

Hjärnforskaren och neurofysiologen professor Allen Counter har avlidit efter en tids sjukdom. Counter var professor vid Harvard University och gästprofessor (så kallad foreign adjunct professor) vid Karolinska Institutet, KI. Han hade starka band till Sverige och var sedan 2004 generalkonsul för Sverige i Boston och New England.

— Allen var en sann KI- och Sverigevän och genom sitt omfattande internationella nätverk inom forskningen, hälso- och sjukvården, politiken, näringslivet och konsten bidrog han på ett unikt sätt till att stärka KI på den internationella arenan. Saknaden efter Allen är stor, säger Jan Hillert, prefekt vid institutionen för klinisk neurovetenskap där Counter var verksam som gästprofessor.

Counter var klinisk professor i neurologi vid Harvard University och arbetade som neurofysiolog vid Massachusetts General Hospital i Boston, USA. Han hade även en nyckelroll vid Harvard Foundation for Intercultural and Race Relations. Counter var mycket framgångsrik i att attrahera forskningsfinansiering från privata sektorn.

Counter hade långvariga och starka band till KI och Sverige. Han kom till KI som gästforskare redan 1978 och förblev kopplad till KI ända fram till sin död. Han doktorerade vid institutionen för fysiologi 1992, utsågs till gästprofessor 2009 och till så kallad foreign adjunct professor 2015. Counter samarbetade med många KI-forskare, framför allt professor Erik Borg, professor Tom Brismar, professor Lou Brundin samt professor Tomas Olsson.

— Allen förblev enormt lojal mot KI och lika lojal var han som kollega och vän, säger professor Tomas Olsson.

Counter samarbetade också med forskare vid andra universitet i Sverige, framför allt professor Göran Laurell vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala Universitet.

I sin forskning ägnade sig Counter åt innerörat och hjärnans utveckling.

Allen Counter blev 73 år.