Publicerad: 2022-09-13 14:15 | Uppdaterad: 2022-09-13 17:05

Processen för rekrytering av ny universitetsdirektör inleds

Nu börjar arbetet med att rekrytera en ny universitetsdirektör till Karolinska Institutet. Arbetet kommer att följa en noggrann urvals- och intervjuprocess. I första skedet kommer en kravprofil att tas fram för tjänsten. Det arbetet involverar flera olika grupperingar inom KI samt ledningspersoner och representanter från universitetsförvaltningen och institutionerna.

När kravprofilen är klar kommer en annons för tjänsten som universitetsdirektör att publiceras. Parallellt kommer också sökarbetet pågå via en extern rekryteringskonsult.

Från mitten av oktober till början av november beräknas urvalet av lämpliga kandidater kunna göras, och de första intervjuerna genomföras. De kandidater som anses mest lämpade för tjänsten utifrån kravprofilen går vidare till intervju, och slutkandidaterna går vidare till en andra intervju. Därefter kan en eller flera slutkandidater presenteras i samverkan mellan personalrepresentanter och arbetsgivare innan ett beslut fattas om att anställa den nya universitetsdirektören.

Den nya universitetsdirektören efterträder Katarina Bjelke. Under perioden som rekryteringen pågår är Gunnar Gustafsson Wiss tillförordnad universitetsdirektör.