Publicerad: 2015-09-30 15:31 | Uppdaterad: 2015-10-14 09:23

Priser för pedagogiska insatser och bästa GR-föreläsning delades ut

Under Grand Round- föreläsningen den 30 september delades pris ut för vårterminens bästa föreläsning och två pedagogiska insatser.

Märit Wallander, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, fick priset för Bästa Grand Round vårterminen 2015 med sin föreläsning föreläsning "Den bleka sanningen - en underskattad global epidemi".

Märit har även ersatt Stephan Haas som klinisk assistent för T4-kursen (klinisk diagnostik) och samordnar nu höstens GR-föreläsningar.

Ida Löfman fick institutionens pedagogiska pris för sitt stora engagemang i undervisningen på Läkarprogrammet termin 4.

Motiveringen var: "Som representant för hjärtkliniken har Ida Löfman varit engagerad i undervisningen på termin 4 för läkarstudenterna sedan några år tillbaka. Uppgiften innebär grundläggande undervisning i ett av de viktigaste momenten på läkarutbildningen, konsten att ta anamnes och status på ett korrekt och för patienten respektfullt sätt.

Ida genomför denna uppgift på ett utmärkt sätt, visar alltid ett stort engagemang för studenterna och får väldigt goda vitsord för sina insatser. Ida är därför en mycket värdig mottagare av institutionens pedagogiska pris för termin 4 2015."

Katarina Uttervall fick pedagogiskt pris för sina insatser i undervisningen på läkarprogrammet termin 5 och 6.

Motiveringen löd: "Dr. Katarina Uttervall har som undervisningsspecialist vid Hematologiskt centrum, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, på ett excellent sätt utvecklat och organiserat det verksamhetsförlagda lärandet vid sin klinik för kursen i klinisk medicin. Genom god planering och framstående studentkontakt baserat i ett starkt personligt engagemang har Katarina Utterwall tillfört ett väsentligt och av studenter och kursledning uppskattat mervärde i studenternas lärande i vården."