Publicerad: 2014-11-13 14:20 | Uppdaterad: 2014-12-11 13:54

Pris för genombrott i klinisk forskning

Landstingets FoU-råd har inrättat ett pris för Genombrott i klinisk forskning för att uppmärksamma och premiera en framstående klinisk forskare som genom sin forskning starkt bidragit till stor klinisk nytta och förbättrade förutsättningar för patienterna.

Årets pristagare är Annika Lindblom

Professor, senior

Annika Lindblom

Enhet: Neurogenetik
E-post: Annika.Lindblom@ki.se

Motivering:

"Hon har i 30 år fokuserat på att förklara ärftlig coloncancer. Genom att kombinera förstklassig molekylär forskning med kliniskt omhändertagande har hon i det närmaste eliminerat coloncancer som dödsorsak i familjer där hälften tidigare dog i denna sjukdom."

Sakkunniggruppen understryker att "Annika Lindblom har en kliniskt relevant och konsekvent genomförd forskningslinje över lång tid. Pusselbit har lagts till pusselbit och resulterat i utomordentlig klinisk betydelse".

Prissumman uppgår till 50 000 kronor och prisutdelningen ägde rum vid FoU rådets möte den 9 december 2014.

I Karolinska Universitetssjukhusets Magasin nr 2/2014 kan du läsa ett reportage om Annika Lindbloms forskning: Med öga för släktträd