Publicerad: 2011-10-05 00:00 | Uppdaterad: 2015-10-09 14:26

Pris för forskning om livets uppkomst och för ny teknik att studera levande hjärnceller

Sven och Ebba-Christina Hagbergs pris går i år till Luca Jovine för hans forskning om livets uppkomst på molekylär nivå och till Marie Carlén för hennes användning av en ny ljusteknologi som ger oss ny revolutionerande kunskap om hur hjärnan fungerar, till exempel vad som orsakar schizofreni.

Luca Jovine får priset framför allt för att han har lyckats visa hur den molekylära processen går till när ett ägg befruktas. Han är den första forskare i världen som lyckats visualisera proteiner på äggets ytskikt, matrix. Hans forskningsrön har haft stor betydelse för behandling av ofrivillig barnlöshet och utveckling av nya preventivmedel.

– Det viktiga nu är att fortsätta att titta på motsvarande proteiner på spermien och förstå hur dessa molekyler binder till proteiner på äggets yta, säger Luca Jovine.

Marie Carlén får priset för sina pionjärstudier av hjärnans nätverk där hon använt den nya teknologin optogenetik. Hon har visat att det går att styra aktiviteten i olika nervcellstyper med laserljus, genom att tillföra ljuskänsliga proteiner till nervcellerna. Med optogenetik kan forskarna förstå de olika nervcellernas funktion och studera hur de styr olika beteenden.

– Vi kartlägger nu vilka nervcellstyper som ger upphov till normal hjärnaktivitet och på vilket sätt den hjärnaktiviteten är förändrad vid psykisk sjukdom. Det öppnar för utveckling av nya och bättre psykofarmaka, säger Marie Carlén.

Sven och Ebba-Christina Hagbergs pris har till ändamål att stimulera och främja vetenskaplig forskning inom det medicinska och biokemiska området och delar varje år ut ett personligt pris samt forskningsstöd till unga forskare som utmärkt sig. Utdelning sker genom nominering, vartannat år inom det medicinska via Karolinska Institutet och vartannat år inom det biokemiska området via Kungliga Vetenskapsakademien. Pristagarna får vardera 350 000 kronor.