Publicerad: 2014-04-01 16:30 | Uppdaterad: 2014-11-26 10:15

Prins Daniel besökte CMM

Prins Daniel CMM 31 mars

Prins Daniel besökte Centrum för molekylär medicin (CMM) vid Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska Institutet den 31 mars för att lära sig mer om forskningen som bedrivs där.

Centrum för molekylär medicin samlar forskare med inriktning mot de stora folksjukdomarna; hjärt-kärlsjukdomar, reumatiska och vissa psykiska och neurologiska sjukdomar. Det som sjukdomarna har gemensamt är att de är vanliga, ofta kroniska och nästan alltid invalidiserande om inte effektiv behandling ges. Vid prins Daniels besök presenterades forskning med fokus på miljö- och livsstilsfaktorer som behandling och förebyggande åtgärder vid kroniska sjukdomar.

Prins Daniel som tidigare besökt olika delar av Karolinska Institutets verksamhet, fick bland annat lära sig mer om hur livsstilen kan påverka vid olika sjukdomstillstånd.

– Vi uppskattar att prins Daniel är intresserad av vår forskning på CMM. Vi hade särskilt intressanta samtal kring den forskning som klarlägger mekanismerna bakom de goda effekterna på sjukdom av träning, diet och andra livsstilsfaktorer, säger Lars Klareskog, professor och föreståndare vid CMM.

Samtliga forskare vid CMM är knutna till Karolinska Institutet, och många av arbetar parallellt med forskning och vård vid Karolinska universitetssjukhuset. Centrumet är inrättat av Stockholms läns landsting, men har byggts upp av donationer som gjort det möjligt att skapa ett nav där mer än 500 forskare från över 40 olika länder är verksamma idag.