Publicerad: 2017-10-24 14:25 | Uppdaterad: 2017-11-06 09:39

Prestigefyllt stipendium för forskning inom biomarkörer och Alzheimers sjukdom

Azadeh Karami, forskarstudent vid sektionen för klinisk geriatrik, tilldelas Gun och Bertil Stohnes Stiftelses forskningsstipendium på 350 000 kronor för forskning om biomarkörer och behandlingar vid Alzheimers sjukdom.

– Målet med mitt projekt är att använda enzymet kolinacetyltransferas för att kunna följa effekten av olika läkemedel i patienter med Alzheimers sjukdom under kort respektive lång tid. Studier av halten av enzymet i likvor och cellplasma kan förhoppningsvis ge oss nya kunskaper som förbättrar livet för personer med demenssjukdom och deras närstående. Att kunna diagnostisera sjukdomen i god tid och att kunna individanpassa behandlingen hos AD patienter är vår tids största utmaning, säger Azadeh Karami.

Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demenssjukdom och innebär att nervceller bryts ner vilket leder till försämrad kognition och minnesförmåga under sjukdomsförloppet. I dagsläget finns inget botemedel, utan endast behandlingar. En tidig diagnos är en viktig del i att få rätt behandling och stöd i att välja en livsstil som främjar god hjärnhälsa.

Sedan tidigare är det känt att biomarkörer för demens i likvor hos patienter med kognitiv försämring är användbara för att ställa diagnos. Det unika med forskningen som Azadeh Karami bedriver tillsammans med sina kollegor är att de även kan följa effekten av olika behandlingar.

Stipendiet överlämnas formellt i samband med Svensk Geriatrisk Förenings årsmöte och forskarforum 2018, under vilket Azadeh Karami ska presentera sitt doktorandprojekt.

– Jag känner mig stolt och hedrad. Det finns många unga forskare som är passionerade för det de gör, många är värda att uppmärksammas. Jag kommer att göra mitt yttersta för att bidra till forskningsresultat som på längre sikt kan förbättra möjligheterna för individer med Alzheimers sjukdom att få ett friskare liv, säger Azadeh Karami.