Publicerad: 2016-04-05 19:14 | Uppdaterad: 2016-04-06 12:47

Prestigefyllt startanslag till KI-forskare

KI-forskaren Magda Bienko har tilldelats 2016 års Career Development Award av den internationella forskningsfinansiären Human Frontier Science Program (HFSP).

Det prestigefyllda HFSP-anslaget är tänkt som stöd till unga forskare för att bygga upp ett eget labb och en forskargrupp. Åtta unga forskningsledare, av 57 sökande från hela världen, får i år anslaget på motsvarande drygt 2,4 miljoner kronor fördelat över tre år.

Magda Bienko är forskarassistent vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karoliska Institutet och även knuten till SciLifeLab. Hon får anslaget för projektet “Mapping genome organization and expression landscapes in single cells in early embryonic development.”