Publicerad: 2016-04-15 14:23 | Uppdaterad: 2016-04-22 20:39

Prestigefyllt anslag ger möjlighet att testa nya idéer om synapser och depression

Maria Lindskog, forskare vid sektionen för translationell Alzheimer neurobiologi, har fått NARSAD Independent Investigator Grant 2016. Anslaget delas ut av Brain & Behavior Research Foundation, den största amerikanska finansiären av forskning om psykisk ohälsa.

Det är få icke-amerikaner som får anslaget och Maria Lindskog är den enda svenska forskaren som har beviljats medel 2016. Hennes övergripande forskningsfokus är att studera synapser (som är kopplingen mellan nervceller) och deras förmåga att förändras, detta för att förstå mekanismerna bakom beteenden och känslor. I forskningen som Maria Lindskog nu har fått NARSAD Independent Investigator Grant för, undersöker hennes forskargrupp nya möjligheter att behandla depression kopplat till synapser.

– Det känns fantastiskt bra att få detta anslag! Det ger oss möjlighet att testa nya, innovativa idéer om hur synapser kan påverkas. Sedan har många av mina förebilder inom forskning tilldeltas NARSAD Independent Investigator Grant förut, så det känns roligt att få dela denna erfarenhet med dem också, säger Maria Lindskog.

Totalt sett omfattar anslaget cirka 31 900 000 kronor (3,9 miljoner USD) som delas mellan 40 forskare vid 40 institut. Maria Lindskog har tilldeltas två miljoner kronor uppdelat på två år.

Läs mer om anslaget och beskrivningen av Maria Lindskogs projekt här (under rubriken Depression).

Läs även en intervju med Maria Lindskog om hennes forskning här.