Publicerad: 2018-10-11 07:41 | Uppdaterad: 2018-10-11 11:11

Press release i Neurology - förmaksflimmer kan öka risken för demens

Mozhu Ding Photo: Lei Zhang

Den vetenskapliga tidskriften Neurology har lyft en ny artikel av Mozhu Ding et al i American Academy of Neurology's (AAN) press release program. “Atrial fibrillation, antithrombotic treatment, and cognitive aging: a population-based study

Mozhu Ding förklarar "I den här studien av äldre vuxna fann vi att personer med förmaksflimmer (en särskild typ av oregelbundna hjärtslag) kan uppleva mer förlust av kognitiv prestanda, t ex tänkande och memoriserande färdigheter, och har större risk för demens än de som inte har förmaksflimmer.

Vi noterade särskilt att äldre patienter med förmaksflimmer som tar blodförtunnare (dvs antikoagulerande medel) som förhindrar blodproppar att bildas i hjärtat och sedan transporteras till hjärnan, hade mindre sannolikhet att utveckla demens än de som inte tog blodförtunnare."

Läs mer om forskningen: Aging Research Center.