Publicerad: 2015-06-15 16:11 | Uppdaterad: 2015-09-02 14:42

Premiär för KINDs nyhetsbrev - om forskning, utveckling och undervisning kring NPF

Nu har KIND publicerat sitt första nyhetsbrev. Där hittar du intervjuer med forskare, aktuella publikationer, tips på kommande konferenser med mera inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet? Maila till anna.lofgren@ki.se

Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och undervisning. KIND initierades av Stockholms läns landsting i samarbete med Karolinska Institutet och bedriver ett stort antal vetenskapliga studier, utvecklingsprojekt och utbildning inom området utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar, till exempel autismspektrumstörning och ADHD.