Publicerad: 2020-12-10 10:01 | Uppdaterad: 2020-12-10 13:15

Praktiskt prov i januari 2021 ställs in för tandläkare med examen från länder utanför EU och EES

Kunskapsprovets praktiska del går inte att genomföra på ett smittsäkert sätt. Därför ställer Karolinska Institutet in det prov som skulle ha hållits i januari för tandläkare med examen från länder utanför EU och EEU.

Institutionen för odontologi har beslutat att ställa in det praktiska provet, som är en del av kunskapsprovet för tandläkare med examen utanför EU/EES. Provet skulle ha anordnats i januari 2021. Orsaken till att det praktiska provet ställs in är den pågående coronapandemin. De ansvariga för provet bedömer att den stora smittspridningen i samhället innebär att provet inte kan genomföras på ett smittsäkert sätt. Särskilt med tanke på att det praktiska provet involverar stora personalgrupper och många av deltagare bor i andra delar av landet och därför behöver resa långt. Beslutet är fattat i samråd med Socialstyrelsen.

Nästa planerade provtillfälle i juni

Målsättningen är att genomföra det praktiskt prov så snart som möjligt. Nästa ordinarie tillfälle för praktiskt prov är i juni 2021. De tandläkare som anmält sig till provet i januari har kvar sina anmälningar och är automatiskt anmälda till nästkommande praktiska provtillfälle. 

Kunskapsprov för tandläkare med utbildning från länder utanför EU/EES

Karolinska Institutet ansvarar för att genomföra kunskapsprov för tandläkare som utbildats utanför EU och EES och vill ha svensk tandläkarlegitimation. Kunskapsproven genomförs på uppdrag av Socialstyrelsen. Tandläkare som har tandläkarutbildning från ett land utanför EU och EES och har fått beslut från Socialstyrelsen om behörighet att genomföra kunskapsprovet kan anmäla sig. Kunskapsprovet ges på svenska och syftet är att säkerställa att den prövande har teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som svarar mot kraven för svensk legitimation. Proven liknar till stor del de prov som används på tandläkarprogrammen i Sverige. Nivån för godkänt är satt för att motsvara de krav som ställs på legitimerade tandläkare.