Publicerad: 2022-09-07 18:07 | Uppdaterad: 2022-09-08 13:17

Praktikmöjligheter för studenter från Ukraina

Ukrainas flagga mot en blå himmel.
Foto: Getty Images

Karolinska Institutet (KI) kan nu erbjuda praktikmöjligheter för studenter från Ukraina. Mer än 25 forskargrupper har anmält sitt intresse för att ta emot en eller flera studenter.

KI:s ambition och vilja är att göra vad vi kan för att stödja forskare och studenter på flykt. Inom Erasmus+ traineeship-programmet kan KI nu erbjuda studenter från Ukraina möjligheten att genomföra en finansierad praktik (genom stipendium) vid någon av våra forskargrupper under minst två månader.

Berättigade att ansöka är studenter från Ukraina som är i Sverige, kom till Sverige den 24 februari 2022 eller senare och som omfattas av massflyktsdirektivet. Studenten bör vid tidpunkten av flykten ha varit inskriven vid en ukrainsk högskola/universitet eller nyligen utexaminerad från en ukrainsk institution inom högre utbildning. Studenter som är intresserade ska ansöka senast den 1 oktober 2022.

Internationella kansliet vid KI har haft en nyckelroll i utvecklingen av detta erbjudande.

– Efter mycket hårt arbete och engagemang är vi glada över att kunna erbjuda denna möjlighet för ukrainska studenter på flykt från kriget. Det är viktigt att dessa studenter får chansen att praktisera inom sitt område och fortsätta bygga upp sina färdigheter. KI och dess forskargrupper är mycket eftertraktade och vi är tacksamma för att så många grupper kan ta emot praktikanter inom detta program. Det kommer att bidra stort till studenternas framtid, säger Erika Dabhilkar, chef för internationella kansliet vid KI.

27 forskargrupper vid KI har anmält sitt intresse för att tillsammans kunna erbjuda 40 praktikplatser. Praktikens längd varierar och det gör även den önskade akademiska bakgrunden för studenterna som ska praktisera. I ansökningsformuläret kan studenterna lista upp till tre alternativ av intresse, det vill säga med vilka forskargrupper de vill genomföra sin praktik.

På den engelska webbplatsen Internship opportunities for students from Ukraine within Erasmus+ finns information om behörighetskrav, listan över forskargrupper som tar emot praktikanter och ansökningsformuläret.

Kontakt

Kristina Jesinkey Internationell koordinator