Publicerad: 2021-09-16 15:34 | Uppdaterad: 2021-09-16 16:39

Postural hypotoni kopplat till försämrad kognitiv förmåga

dekorativ
Illustration av Gerd Altmann (Pixabay).

Postural hypotoni, ett drastiskt blodtrycksfall när man ställer sig upp, är kopplat till ökad risk för demens och accelererad progression från kognitiv svikt till demens, även i frånvaro av symtom som till exempel yrsel eller svimning. Forskare från Karolinska Institutet har i en studie som nyligen publicerades i tidskriften Hypertension visat att postural hypotension är kopplad till sämre kognitiv förmåga i ålderdomen.

Postural hypotoni har tidigare kopplats till fallolyckor samt hjärt- och kärlsjukdomar. Studien visar att postural hypotoni också är kopplat till sämre kognitiv förmåga i ålderdomen.

Möjliga tillämpningar för allmänheten

Porträtt av Xin Xia, vid Aging Research Center
Xin Xia. Foto: privat.

–  Äldre vuxna bör aktivt mäta sitt blodtryck för att kunna upptäcka och förebygga postural hypotoni genom ett tidigt ingripande, säger Xin Xia, doktorand vid Aging Research Center och medförfattare till studien.

Detta är viktigt eftersom postural hypotoni vanligtvis är symptomfri, och många äldre vuxna som drabbats kanske inte söker medicinsk hjälp. Studien visar att symptomfri postural hypotoni kan skada äldre vuxnas kognitiv förmåga (till exempel minne och tänkande), vilket skulle kunna få möjliga konsekvenser för hälso- och sjukvården.

– Resultaten i studien kan bidra till att vårdpersonal och vårdgivare uppmärksammar postural hypotoni i ett tidigare skede och därmed har möjlighet att erbjuda snabbare behandling, fortsätter Xin Xia.

Befolkningsbaserad kohortstudie

I denna studie har data från den svenska nationella studien om åldrande och vård som avser Kungsholmen (SNAC-K) använts, där 2500 deltagare (ålder ≥60 år) följts regelbundet. Läkare har mätt deltagarnas blodtryck när de ligger ner och sedan när de ställer sig upp efter att ha legat i 5 minuter. Blodtrycksfallet beräknades när personerna stod upp. Deltagarna delades därefter in i två grupper, en grupp med postural hypotoni och en utan. Efter 12 års uppföljning jämfördes demensrisken mellan de två grupperna. Senare delades personerna in i tre grupper, en grupp utan postural hypotoni, en med symptomfri postural hypotoni och en med symtomatisk postural hypotoni, och därefter jämfördes deras demensrisk.

Vad är nästa steg?

Postural hypotoni kan reflektera dålig kardiovaskulär hälsa, vilket är ett av huvudelementen i Xin Xias forskningsprojekt.

– I nästa steg planerar vi att ytterligare utvärdera om idealisk kardiovaskulär hälsa är relaterad till bättre kognitiv funktion och minskad risk för demens hos äldre vuxna, säger Xin Xia.

Handledare för studien är Dr. Chengxuan Qiu och kollegor från Aging Research Center (ARC).

Publikation

From Normal Cognition to Cognitive Impairment and Dementia: Impact of Orthostatic Hypotension.
Xia X, Wang R, Vetrano DL, Grande G, Laukka EJ, Ding M, Fratiglioni L, Qiu C
Hypertension 2021 Sep;78(3):769-778