Publicerad: 2013-10-23 00:00 | Uppdaterad: 2016-02-09 16:40

Positivt fem år efter transplantation av luftstrupe

FOTNOT Efter att texten publicerades har förhållandena förändrats. VI har valt att låta nyhetsartikeln ligga kvar på vår hemsida då vi menar att det är väsentligt för omvärlden att kunna följa och granska hur vi beskrivit olika skeenden vid olika tidpunkter. Forskaren och läkaren Paolo Macchiarini har varit och är föremål för olika såväl interna som externa utredningar och kritiska granskningar från media.Läs senaste kommentaren från KI som gäller Paolo Macchiarini.

En femårig uppföljning av den första framgångsrika transplantationen av en konstruerad luftstrupe visar på goda resultat, enligt en artikel i vetenskapstidskriften The Lancet. Patienten som opererades av professor Paolo Macchiarini 2008 har en god livskvalitet och har inte drabbats av avstötningsreaktioner mot implantatet.

Vid operationen fick en 30-årig colombiansk kvinna delvis en ny luftstrupe inopererad sedan delar av hennes egen kollapsat som en komplikation vid tuberkulos. Ett internationellt forskarlag lett av Paolo Macchiarini, idag forskare vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik på Karolinska Institutet men 2008 verksam vid universitetssjukhuset i Barcelona i Spanien, gjorde en ny strupe genom att ta cellvävnad från en donerad mänsklig luftstrupe som sedan förbehandlades med patientens egna stamceller och så kallade epitelceller från friska partier i patientens luftstrupe.

Patienten klarade operationen utan komplikationer och skrevs ut från sjukhuset efter tio dagar. Efter fyra månader föreföll transplantatet fungera helt normalt och patienten var fri från avstötningsreaktioner utan att behöva ta några immunsvarshämmande läkemedel, något som då också rapporterades i The Lancet. Nu har forskarna alltså gjort en ny, femårig uppföljning av patientens hälsotillstånd.

I den aktuella artikeln konstaterar de att patienten idag lever ett bra liv, vilket inkluderar normalt socialt umgänge och yrkesliv. Regelbundna tester visar att patienten har normal lungfunktion och inte har upplevt immunreaktioner mot transplantatet. Med hjälp av så kallad datortomografi och bronkoskopi har forskarna också undersökt insidan på den transplanterade luftstrupen. Sex månader efter operationen kom ökande ärrvävnad i strupen att göra den konstant trängre, något som i sin tur orsakade ihållande hosta hos patienten. Detta behandlades genom att operera in en så kallad stent (en typ av cylinder) i strupen för att hålla luftvägen öppen, något som fortfarande håller patienten besvärsfri.

– Resultaten bekräftar vad vi och många patienter har hoppats på, nämligen att cellfria strukturer som transplanteras tillsammans med patientens egna stamceller, så kallad tissue engineering, är en säker och effektiv metod på lång sikt. Ärrbildningen som uppstod i strupen på patienten visar dock att den långsiktiga biomekaniska stabiliteten kan förbättras, något som vi arbetar på just nu, kommenterar Paolo Macchiarini.

Forskningen har finansierats med stöd från bland annat Europeiska kommissionen, Vetenskapsrådet och så kallade ALF-medel genom avtal mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.

Hitta inledning till kommentar av professor Allan J Russel (engelska)

Läs en nyhetsartikel på svt.se

Publikation

The first tissue-engineered airway transplantation: 5-year follow-up results.
Gonfiotti A, Jaus M, Barale D, Baiguera S, Comin C, Lavorini F, et al
Lancet 2014 Jan;383(9913):238-44