Publicerad: 2013-06-25 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:21

Populärast att doktorera inom medicin och hälsovetenskap

Universitetskanslersämbetet och SCB har nyligen publicerat en rapport om doktorander och examina på forskarnivå.

Förra året började 3 700 personer att doktorera vilket är 200 fler än året innan. Ökningen är störst inom forskningsämnesområdena samhällsvetenskap och humaniora. Men det överlägset största området att doktorera inom är fortfarande medicin och hälsovetenskap.

Könsfördelningen bland doktorandnybörjarna är jämn, 48 procent kvinnor och 52 procent män, men det är stora skillnader mellan de olika forskningsämnesområdena.

Flest nya doktorander fanns 2012 vid Lunds universitet och Karolinska institutet.