Publicerad: 2016-12-14 10:17 | Uppdaterad: 2016-12-16 13:11

Pokemon Go gav bara en måttlig och kortvarig ökning av fysisk aktivitet

Bland unga vuxna i USA ledde spelande av Pokemon Go till ökad fysisk aktivitet, men effekten var måttlig och kunde inte längre observeras efter 6 veckor, visar en studie gjord av forskare från Karolinska Institutet och Harvard University som publicerades i den internationella tidskriften BMJ’s julnummer.

Pokemon Go är ett spel där spelaren samlar på karaktärer (pokemon) som dyker upp på mobiltelefonens skärm. Det har blivit nedladdat över 500 miljoner gånger sedan det släpptes under sommaren 2016.

Eftersom Pokemon Go uppmuntrar spelaren att promenera har det spekulerats att det har positiva effekter på folkhälsan genom ökad fysisk aktivitet. Dessa förhoppningar har dock inte varit baserade på data.

Forskare från Karolinska Institutet och Harvard University i USA undersökte därför sambandet mellan spelet och fysisk aktivitet bland unga vuxna i USA. Genom en nätenkät rekryterade de 1,182 studiedeltagare mellan 18 och 35 år, som använde en smartphone från Iphone 6-serien.

Initialt en måttlig effekt

Av studiedeltagarna var det 560 (47.4 procent) som spelade Pokemon Go på en ”trainer level” på 5 eller högre, vilket tar ungefär 2 timmars promenerande att nå. Information om fysisk aktivitet innan och efter installation av Pokemon Go togs från stegmätarapplikationen i iPhone.

Resultaten visade att under den första veckan efter installation av spelet, tog Pokemon Go spelare i snitt 955 extra steg per dag vilket motsvarar 11 minuters extra fysisk aktivitet givet en steglängd på 0.8 m och en hastighet på 4km/timme. Detta motsvarar ungefär hälften av WHO’s rekommenderade minimum på 150 minuters fysisk akvitet i veckan.

Sambandet försvann efter sex veckor

Effekten minskade gradvis under följande veckor och efter 6 veckor hade antalet dagliga steg gått tillbaka till nivåerna från innan installation av spelet. Studien begränsades av att steg bara kunde mätas när studiedeltagarna bar på sin iPhone, vilket kan ha lett till en överestimering av effekten.

– Dessa resultat visar att folkhälsoeffekten av Pokemon Go troligen inte är så stor som det påståtts, åtminstone i vår studiepopulation bestående av unga vuxna i USA. Det kan förvisso spekuleras i att sambanden ser annorlunda ut bland barn och tonåringar som inte var inkluderade i studien, säger Peter Ueda, forskare på Institutionen för Medicin vid Karolinska Institutet och en av författarna till studien.

Peter spelade själv Pokemon Go

Peter Ueda spelade själv Pokemon Go tidigare, men slutade när han såg forskningens resutat.

-Vill ju inte hålla på med något icke evidensbaserat. Kan tänka mig ta upp spelandet igen för att det är kul, men måste i så fall först göra en studie för att se om det stämmer, säger Peter Ueda vidare.

Det finns säkert individer för vilka Pokemon Go har lett till en ihållande ökning av fysisk aktivitet. Fotboll, line dance eller stavgång skulle kanske inte heller visa stora effekter på bred populationsnivå om de lanserades som nya aktiviteter i vuxen ålder, men fungerar bra för individer som tycker om dom. Dessutom kan det spekuleras att Pokemon Go, med sin breda appeal når grupper som inte tilltalas av mer etablerade former av fysisk aktivitet, exempelvis individer med starkt intresse för datorer.

– Men att påstå att Pokemon Go skulle ha en betydande effekt på det globala problemet med fysisk inaktivitet, vilket gjorts i många medier, är nog överdrivet optimistiskt, avslutar Peter Ueda.

Publikation

"Gotta catch’em all! Pokémon GO and physical activity among young adults: difference in differences study"

Howe KB*, Suharlim C*, Ueda P*, Howe D, Kawachi I, Rimm EB. (*Delat förstaförfattarskap)

BMJ, publicerad online 13 december 2016. doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.i6270