Publicerad: 2011-10-25 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Plötslig spädbarnsdöd ökar igen

[NYHET 2011-10-24] Efter en kraftig minskning till följd av en stor informationskampanj 2006 ökar nu antalet fall av plötslig spädbarnsdöd igen visar en studie från Karolinska Institutet. Orsaken är brist på information till nyblivna föräldrar tror forskarna.

Miriam Katz-SalamonFoto: Ingela Wåhlstrand

Förra året dog 27 barn i plötslig spädbarnsdöd. Det är dubbelt så många som för fyra år sedan visar en studie från Karolinska Institutet som bygger på statistik från Rättsmedicinalverket. Ökningen beror enligt forskarna på bristfällig information till nyblivna föräldrar om hur risken för plötslig spädbarnsdöd kan minskas. Åtgärderna är nämligen enkla: att inte röka, att lägga barnet på rygg i en egen säng och att inte ha för varmt i rummet där barnet sover.

- De här siffrorna är så alarmerande att en ny kampanj måste till snarast för att stoppa utvecklingen, säger Miriam Katz-Salamon, docent i barnmedicin och andningsfysiolog. Vi kan inte vänta på vetenskapliga bevis för vad den här ökningen beror på.

År 1990 avled 137 barn i plötslig spädbarnsdöd i Sverige. År 2007 nådde siffrorna den hittills lägsta nivån med 13 dödsfall, tack vare en stor kampanj om plötslig spädbarnsdöd.

Vad som orsakar plötslig spädbarnsdöd är ännu okänt, men många studier tyder på att barnet drabbas av andningsuppehåll. I de flesta fall kommer andningen igång igen av sig själv, men ibland fungerar inte andningsreflexen och barnet dör.

För mer information, kontakta: