Publicerad: 2022-11-10 08:53 | Uppdaterad: 2022-11-14 14:56

Platser kvar på kurs i pedagogik vid simulering- och färdighetsträning

Kursen KlinSim pedagogik är för dig som är involverad i simulerings- och färdighetsträning eller andra former av undervisning. Det finns några platser kvar till kursen som startar 28 november.

Kollegor som samtalar.
Foto: GettyImages.

Syftet med kursen är att fördjupa de pedagogiska kunskaperna hos utbildare inom hälso- och sjukvården, för att därigenom öka patientsäkerhet. Handledare och lärare på olika nivåer har en viktig roll för att skapa förutsättningar för lärande och själva genomföra undervisning med återkoppling.

För vem

Kursen utgör ett första steg i en instruktörsutbildning, men kan även användas som en fristående kurs som är lämplig för alla anställda inom vården med ett pedagogiskt intresse. Den riktar sig därmed till alla med avsikt att arbeta som instruktörer och med simulering, men även vid annan form av färdighetsträning och studenthandledning.

Kursdatum

Det finns några platser kvar på nästa kurs 28 november kl. 08.30-16.30 i Solna. Mer information och registrering till kursen på kurssidan

Kursen ges av Enheten för Undervisning och lärande.

Kontakt

Rene Ballnus Pedagogisk utvecklare